Släktforskning

Lär dig mer om hur det fungerar att släktforska på nätet med hjälp DNA-test och online-arkiv.

Det har blivit allt populärare att ta reda på mer om sitt ursprung, inte minst i Sverige där DNA-test för ursprung och släktforskning är en av de snabbast växande marknaderna. Ett flertal tjänster har dykt upp som erbjuder både DNA-test och traditionell släktforskning. Att just kombinera DNA-test med traditionell släktforskning har visat sig vara särskilt givande, eftersom de arkiv som finns bevarade från förr tyvärr ofta inte är tillräckliga vad gäller informationsmängd och inte heller sträcker sig så långt bakåt. I Sverige var det till exempel inte obligatoriskt att dokumentera dop, giftermål och begravningar förrän år 1686. Detta kan tyckas vara långt tillbaka i tiden, men inte jämfört med ett mtDNA-test som kan spåra dina förfäder och deras rörelser hela 100 000 år tillbaka i tiden. Ett DNA-test kan även fungera som ett komplement till traditionell släktforskning genom att till exempel hitta avlägsna släktingar och på så sätt fylla luckor i ditt släktträd. 

De företag som idag är ledande inom släktforskning har flera smarta verktyg som underlättar för släktforskning. Vi kommer i denna artikel att recensera två av dessa, nämligen MyHeritage och Family Tree DNA. 

Kombinera DNA-test med slätkforskning 

Innan vi börjar jämförelsen av de olika testen kommer en kort introduktion kring fördelar med att kombinera DNA-test och släktforskning: 

Verifiera att information från arkiv stämmer. Genom att testa ditt DNA kan du ta reda på om det som står i arkivet stämmer överens med verkligheten. Lös gåtor i släktträdet. Går det rykten i släkten om att ett faderskap inte stämmer? Genomför ett DNA-test för att kunna bekräfta släktskap med andra medlemmar i släkten, eller upptäck ett helt nytt släktträd. Hitta avlägsna släktingar som du inte kände till. Flera av de stora tjänsterna för DNA-test erbjuder verktyg för att automatiskt jämföra ditt DNA med andra släktforskare världen över. Spåra dina förfäder och deras rörelser tusentals år tillbaka i tiden, långt före skriftliga källor. 

Family Tree DNA

Family Tree DNA har flera olika tester för ursprung. Family Finder är ett generellt DNA-test som motsvarar andra tjänster på marknaden. Med Family Finder får du en procentuell uppdelning av ditt ursprung efter region. Resultatet vi fick var likvärdigt de andra stora tjänsterna på marknaden. Family Finder sticker dock ut med deras senaste tillägg, ancientOrigins som kan spåra ditt ursprung långt bak i tiden och bland annat ta reda på hur dina förfäder levde och migrerade över tid. 

Family Tree DNA erbjuder även DNA-test specifikt på moderns (mtDNA test) eller faderns sida (Y-DNA test). Ett mtDNA test följer dina kvinnliga förfäder bakåt i tiden. Family Tree DNA har för närvarande den största databasen för att hitta släktingar genom mtDNA. Ett Y-DNA test följer dina manliga förfäder bakåt i tiden och kan endast tas av män. Anledningen till detta är endast män bär på Y-kromosomen. Y-kromosomen ärvs från far till son utan att ändras nämnvärt vilket innebär att det är möjligt att spåra ditt ursprung långt bak i tiden. Family Tree DNA har för närvarande den största databasen för att hitta släktingar genom Y-DNA. 

Både genom ett mtDNA test eller Y-DNA test kan du följa dina förfäders migrationer under historien hela vägen tillbaka till Afrika för över hundra tusen år sedan. Ditt DNA jämförs med över 90 referenspopulationer för att se vilka regioner som du matchar med. Resultatet visas i en lista med procentuell uppdelning av ditt ursprung. Din etnicitet och ursprung visas även på en karta där regioner med populationer som matchar ditt DNA är färglagda. Resultatet för denna analys är jämförbar med de andra tjänster som vi testat, men kan kännas lite fattig då regionerna du härstammar ifrån inte kan brytas ned i lika många delregioner som andra tjänster på marknaden. 

Family Finder sticker dock ut med deras senaste tillägg, ancientOrigins. Detta spännande tillägg jämför ditt DNA med DNA från arkeologiska utgrävningar. Resultatet av denna jämförelse gör att du kan spåra ditt ursprung långt bak i tiden och bland annat ta reda på hur dina förfäder levt och migrerat över tid. Family Tree DNA jämför även ditt DNA med andra som tagit testet för att hitta avlägsna släktingar som också genomfört DNA-test med tjänsten.

MyHeritage

På MyHeritages hemsida visas resultatet av ditt DNA-test i form av en karta som visar var du härstammar ifrån. Det finns även en procentuell uppdelning av ditt ursprung efter etnicitet. Etnicitetskartan uppdaterades i december 2020 och jämför nu DNA med över 2100 regioner, vilket gör att MyHeritage just nu har det mest detaljerade testet på marknaden. Förutom att ta reda på mer om ditt ursprung kan ditt DNA-test avslöja avlägsna släktingar. MyHeritage jämför ditt DNA med andra användare för att hitta matchningar. Ifall du får matchningar kan du kontakta dessa personer genom en chattfunktion på Myheritages hemsida. 

Utöver att hitta levande släktingar kan du även med MyHeritage släktforska bakåt i tiden. MyHeritage erbjuder förutom sitt DNA-test även släktforskning. Med deras tjänst för släktforskning får du tillgång till ett värdsomspännande arkiv. I arkivet finns till exempel scannade kopior på pass, tidningsartiklar, kyrkböcker. Arkivet är givetvis sökbart, vilket gör att det är många gånger snabbare att använda jämfört med att bläddra i fysiska arkiv. I Sverige har kyrkan fört anteckningar över samtliga dop, giftermål och begravningar sedan 1686, vilket är positivt för dig som vill släktforska svenska förfäder. Arkivet utökas även ständigt. I slutet av mars 2021 uppdaterade MyHeritage det svenska arkivet med 19,35 miljoner nya historiska poster i form av husförhörslängder. 

För underlätta din släktforskning finns flera verktyg på MyHeritages hemsida. Bland annat kan du skapa ett släktträd. Du kan själv lägga till den information som du vet om din familj. Med hjälp av den information som du har lagt till genomförs sedan automatiskt en sökning i MyHeritages arkiv och miljoner andra släktträd för upptäcka släktingar och förfäder.

Uppdaterad: 2021-10-20

DNA-test med högst betyg just nu

97
Betyg
91
Betyg